Episode 20 - Miljømerking på avveie

Turi Rudningen Galta.
 . 

Tekstiler er et hovedområde i EUs plan om en overgang til en klimanøytral, sirkulær økonomi, hvor produktene er designet for å være energieffektive, vare lenge og for at det skal være mulig å gjenbruke, reparere og gjenvinne dem.

Som en del av denne planen, planlegger EU å introdusere en ny bærekraftmerking av klær. 
Målet er å gjøre forbrukerne i stand til å ta riktige valg ved innkjøp og kunne påvirke en bærekraftig økonomi positivt.

Fagmiljøene er bekymret for at denne merkeordningen ikke skal måle de riktige parameterne som er viktige for å bestemme hvor bærekraftige tekstiler egentlig er.
 Man er bekymret for at merkeordningen vil favorisere syntetiske tekstiler framfor naturtekstiler og at den vil gjøre det lettere for industrien å grønnvaske klær.

Vi snakker med Turi Rudningen Galta, nøysom synerd og fargerik fibersnobb, også kjent fra Symesterskapet, sesong 5. Hun har engasjert seg kraftig i saken og informert om den fra sin Instagramkonto. Hvorfor er dette så viktig for Turi?
Vi snakker også med Ingun Grimstad Klepp som er professor i klær og bærekraft på Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved Oslo Met.

Lenker:
Kampanjen Make the Label Count.
"Make the Label Count brings together an international coalition of organisations who want to ensure clothing sustainability claims in the EU are credible."

Turi Rudningen Galtas instagramkonto: @noys0m

Populære innlegg